måndag 16 december 2013

Decisions are made by those who show up.

Herry S Truman (googla honom alla kids!) och många andra politiker har använt uttrycket ovan, men det gäller även för idrotten. För vi är en demokratisk organisation och en möjlighet för alla att vara med och påverka framtiden. 

Ibland hör man talas om "de där på förbundet", eller kanske "distriktet har bestämt" men vilka är egentligen "de där" och det där "distriktet"? 

Distriktets årsmöte 2012

Hela den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd kring de ideella idrottsföreningarna, klubbarna. Där människor kommer tillsammans och skapar idrottslig verksamhet, frivilligt och ideellt. Föreningarna har bildat centrala organisationer som kan föra föreningarnas gemensamma talan och samordna verksamhet mellan föreningarna. I vårt fall är ju det Svenska Ridsportförbundet, precis som fotbollen har Svenska Fotbollförbundet och andra idrotter har sina centralförbund. Svenska Ridsportförbundet är också en ideell förening, som har medlemmar i form av 900 föreningar. Svenska Ridsportförbundet har också 19 distrikt, och alla medlemsföreningar tillhör det distrikt där föreningen har sin verksamhet. Distrikten är också ideella föreningar. 

Precis som på föreningarna så är det medlemmarna som vid årsmöte eller stämma beslutar om förbundens verksamhet. Distriktet har årsmöte varje år i mars och Svenska Ridsportförbundet har stämma vart annat år (udda år) i maj. Då beslutar föreningarna om hur verksamheten ska se ut fram över och vilka som ska bestämma i distriktet.


Varför är det här viktigt? Ju för att det innebär att förbundet och distriktet inte är några de där eller det där. Det är föreningarnas förlängda arm som ska arbeta för alla föreningars bästa på det sätt som stämman eller årsmötet beslutat. 

I Uppland väljer föreningarna styrelsen som mellan årsmötena driver och beslutar om verksamheten. Styrelsen utser sedan grenledare och olika kommittéer som får uppdrag att vara experter inom sina respektive områden. Det är t.ex. dressyrkommittén och handikappkommittén. För att allt detta ska fungera väl krävs dock en sak - att det finns människor som vill vara med och påverka, arbeta och delta.

Snart går vi in i årsmötestider och i mitten av januari kommer distriktets valberedning att komma med sitt besked om hur många platser som ska tillsättas vid nästa årsmöte. Redan nu går det bra att lämna förslag på namn på personer som skulle vilja delta i distriktets verksamhet. Lämna förslaget direkt till valberedningen. Även förslag till kommittéer kan lämnas där.  

För att återgå till där jag började. - Vi är en demokratisk organisation där alla har möjlighet att påverka, att tycka, att lämna in förslag och att delta. Sedan fattas besluten av de som är där - by those how show up! Och de som inte var där, eller som inte lämnade några förslag eller lyfte sin fråga till debatt - ja de får faktiskt gilla läget. För det är det som är demokrati - att alla får säga vad de tycker och tänker men att majoriteten, eller de man utsett att fatta beslutet får bestämma och vi andra får följa det beslutet (till nästa gång det är ett årsmöte eller ett val då vi kan välja igen!).

Så kom igen! Låt oss göra Upplands Ridsportförbund ännu lite bättre. Det är du som är distriktet! 

Ett litet klipp med min personliga presidentfavorit i världens bästa TV-serie (The West Wing) om varför det här är viktigt!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar