torsdag 23 januari 2014

Idrottslyftet

Igår var jag och besökte Gimo Ridklubb och pratade med dem om olika idrottslyftsprojekt som de vill göra. Jag tycker det är jätteroligt att besöka ridklubbarna och diskutera den faktiska verksamheten som ni hela tiden driver så bra och energiskt där ute.

IL_Ridsport-2014_150Idrottslyftet är en fantastisk möjlighet som finns för alla föreningar som har en idé om något man vill göra. Projekten ska rikta sig mot barn och unga och ska ha målsättningen att antigen rekrytera fler eller behålla fler längre i verksamheten.

Den del av Idrottslyftet som man ansöker om från Svenska Ridsportförbundet kallas föreningsstödet (det finns även stöd till anläggningsutveckling, som man kan söka från Upplands Idrottsförbund och skola-samverkan-projekt som man kan söka från Upplands Idrottsförbund/SISU). SISU har även egna idrottslyftsmedel som de kan använda för olika typer av utbildnings/utvecklingsinsatser. Föreningsstödet fördelas av Svenska Ridsportförbundet och man söker det med hjälp av en ifyllningsbar mall på Idrott-Online. 

Syftet med satsningarna
Huvudsyftet med projektet ska alltså vara att antigen behålla de som finns i organisationen längre eller att rekrytera nya barn eller ungdomar. Inom dessa områden finns tre underområden och för det första: kunskap i föreningen (t.ex. genom att delta på Ungdomsledarkurs eller skapa teorikurser på ridskolan). Det andra området är ridskolan. Det området handlar om att göra projekt för att utveckla ridskolans verksamhet, göra prova-på-verksamhet eller skapa någon ny verksamhet. Det tredje området är hästen. Hästen ska, enligt Svenska Ridsportförbundets alla styrdokument, värnas med kunnande, kärlek och omsorg. De projekt som genomförs inom fokusområdet hästen kan handla om hästkunskap på olika sätt. Med kurser, föreläsningar eller att på annat sätt utveckla verksamheten för att öka hästkunskapen.


Meningen med alla projekt är att de på sikt ska kunna bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och kunna bära sig själv.

En fantastisk sak med Idrottslyftet är att det inte kräver någon medfinansiering. Nästan alla projektmedel som man kan söka kräver att man själv, eller någon annan går in med någon typ av summa, arbetade timmar eller dylikt i projektet. Inom Idrottslyftet finns inte det kravet. Även om det så klart ligger många ideella timmar bakom de flesta projekt ändå. Men det ger föreningen möjlighet att söka hela det belopp som man behöver för sitt projekt. 

Vad kan man göra?
Exempel på satsningar som gjort inom Idrottslyftet är t.ex. talangprojekt för att behålla ungdomar längre inom föreningen/ridsporten, teoriprojekt där man utökat varje ridlektion till att alltid innehålla teori och ungdomsledarutveckling där man arbetat med projekt för att utveckla och stärka ungdomssektionen. Men det finns också andra typer av projekt som t.ex. rida-flera-gånger i veckan satsning, utbyte mellan föreningar, handikapp-projekt och riddargrupper. Det är bara fantasin som sätter gränserna. 


Inspiration
På SvRFs hemsida finns en hel sida med inspiration (här). Där kan du bl.a. läsa om Upplands-projektet STIL som drivs i samarbete mellan Uppsala Ponnyklubb, Olunda RF och Sigtunabygdens RF

I Uppland genomförs varje år många fantastiska projekt på föreningarna. Ännu har vi inte fått sammanställningen för 2013, men 2013 fick föreningarna i Uppland dela på mer än 1.000.000 kr till 50 olika projekt.

Få hjälp att söka
Många föreningar är väl vana att arbeta med Idrottslyftet men möjligheten finns alltid till stöd och bollplank på kansliet. Vill ni kommer jag gärna till er och pratar om hur ni kan utveckla er verksamhet med stöd från Idrottslyftet, eller bara hjälper er med ansökan. 


Ansökningstiden för 2014
Ansökningstiden öppnar: 4 november 2013
Ansökningstiden stänger: 5 maj 2014


Mer info
Ni kan såklart också alltid läsa mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida om Idrottslyftet. Den hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar