måndag 7 oktober 2013

LOK - lokalt aktivitetsstöd

Ni som läser ridsporttidningar på nätet har kanske skräckrubrik om att ridklubbar kan bli förlorare och att RF vill lura ridsporten i helgen. Det handlar om att i fredags gick remisstiden ut för förslaget på nya regler för LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet är ett stöd som Riksidrottsförbundet administrerar. Det är pengar som kommer från regeringen och ska gå till stöd för aktiviteter för barn och unga (7-20 år) på idrottsföreningar i Sverige. Stödet går till idrottslig verksamhet - deltagarna måste vara aktiva inom den idrott som föreningen har för att man ska kunna få stödet (en viss procent av sökta timmar får vara annat, men i det stora hela). Det handlar om ganska mycket pengar varje år (totalt sett 0,6 miljarder kr varje år till idrotten) och betyder att föreningarna har möjlighet att erbjuda verksamhet för barn och ungdomar billigare än vad de hade kunnat göra utan stödet. 

I artiklar i t.ex. Tidningen Ridsport "Ridklubbarna kan bli förlorare" och Hästmagazinet "RF lurar ridsporten på mångmiljonbelopp?" låter det som om Riksidrottsförbundet (RF) vill undanhålla pengar från ridsporten med sitt nya förslag. Så står det inte i förslaget från RF. Däremot finns det en oro från Svensk Ridsports sida att det ska bli svårare för föreningar som samarbetar med privata ridskolor att få stöd för verksamhet så som reglerna är formulerade. Stödet är nämligen för ideella föreningar bara. Verksamheten måste vara verksamhet som föreningen har. Reglerna har varit så även tidigare, men nu hårdrar det nu lite och det finns en oro att föreningar som har samarbeten med privata aktörer inte heller kommer få stöd. Framför allt är det otydligt när man kan få stöd och det finns därför en risk att fler ridklubbar kommer att bli utan stöd framöver. Både vi på distriktet och Svenska Ridsportförbundet centralt arbetar dock hårt för att se till att stödet ska komma alla ridklubbar till del.

Viktigast av allt är dock att all uppsutten verksamhet för barn och unga som föreningar har rapporteras för LOK-stöd. LOK-stödet är nämligen en av de (stora) parametrar som används när man mäter hur stor en idrott är. När politiker tittar på hur stora olika idrotter är i förhållande till varandra så tittar man på hur många rapporterade LOK-stöds timmar som finns för den idrotten. När Svenska Ridsportförbundet, och även distrikten ska få bidrag så tittar man på hur många timmar som finns rapporterade i LOK-stöd för hela Sverige eller för just Uppland. När färre föreningar rapporterar sin verksamhet så ser det ut som om ridsporten tappar utövare och verksamhet. Detta får till följd att anslagen för ridsporten minskas, både lokalt, centralt och regionalt. Dessutom kan det få till konsekvens att politiker inte räknar med ridsporten på samma sätt. Alla förlorar! Vi behöver i stället gå åt andra hållet. All verksamhet ni har i era föreningar som är idrottsligverksamhet ska rapporteras, inte bara ridskoleverksamhet. Vet ni inte hur ni gör? - Ring distriktet. Vi hjälper er.

Vill du läsa mer om LOK-stöd eller Riksidrottsförbundets nya förslag?
Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Hela SvRFs remissvar här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar